Nieuwsbrief 23-01-2018

Printen

Bestuursinfo:

OndernemersOntmoeting 18 januari 2018 – Taurus


Afgelopen donderdag was de eerste ondernemersontmoeting van 2018. Een belangrijk ontmoeting want ‘hoe nu verder?’ stond op de agenda.
Zo’n 25 ondernemers hadden zich aangemeld en een handjevol afgemeld. Een te lage deelname.
Op de avond bleek dat er toch ongeveer 40 aanwezigen waren, daar zijn we erg  blij mee!
De voorzitter opende de avond en blikte terug over de afgelopen jaren; de komst van Centrummanagement, het beëindigen van de OndernemersVereniging Cuijk en uiteindelijk het terugtreden van 4 van de 6 voorzitters van de stuurgroep vanwege -met name- tijdsgebrek.


Structuur vanaf 2018


Maar hoe nu verder dan? Frans Stevens, bestuurslid namens Retail, lichtte het voorstel toe.
Het bestuur is nog steeds van mening dat de verantwoordelijkheid voor een aantrekkelijk, levendig centrum bij de ondernemers ligt. Omdat er weinig animo is voor deelname in werkgroepen is er voor gekozen om de rol van de centrummanager groter te maken.

De centrummanager wordt eerste aanspreekpunt voor evenementen, PR en Communicatie. Hij maakt een jaarplanning voor evenementen met bijbehorende begroting en legt deze voor aan het bestuur.
Hij is verantwoordelijk, zowel organisatorisch als financieel, voor de grote evenementen zoals Cuijk Keigoed, Foodtour, Fietsvierdaagse en de eindejaarsevenementen. Belangrijk is dat hij voor de evenementen ideeën op haalt bij centrumondernemers maar hij blijft verantwoordelijk voor de uitvoering. Eventueel besteedt hij werkzaamheden uit.
Dit voorstel betekent dus ook dat ondernemers zich nog steeds actief moeten opstellen voor het brainstormen over het concept van een evenement, hulp aanbieden bij de uitvoeringstaken etc., maar deelname in een vaste werkgroep is dus niet meer noodzakelijk.

Daarnaast stuurt de CM-er de straatvertegenwoordigers aan. Er is overigens nog een vacature voor straatvertegenwoordiger in de Maasburg en voor het stationsplein: wie meldt zich aan?
Bekijk hier wie de huidige straatvertegenwoordigers zijn.


Ook zal de CM-er alle nieuwe ondernemers in het centrum met een kleine attentie welkom heten en wordt er 1x per 2 jaar een bezoek gebracht aan alle ondernemers.

Het bestuur hecht er waarde aan dat duidelijk is dat de centrummanager geen loopjongen is van de ondernemer.

De portefeuilles Cultuur, Recreatie & Toerisme, Centrumontwikkeling worden belegd binnen het bestuur en projectmatig opgepakt.

Het bestuur geeft ook aan dat de begroting 2018 zal niet stijgen, maar de middelen zullen wel anders besteed worden.

Elke 2 a 3 maanden zullen er OndernemersOntmoetingen worden georganiseerd. Het bestuur en centrummanager praat u hierbij over ontwikkelingen in het centrum. Uw deelname en input is noodzakelijk!

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 22 maart a.s. om 18.30 uur in de Kansas. Noteer deze datum nu al in Uw agenda

Het slagen van de ontwikkeling van het centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inzet van de centrumondernemers, centrummanager en het bestuur.


Jaarkalender 2018


De concept-jaarkalender is doorgesproken. Binnenkort zal de definitieve kalender worden gepubliceerd op cuijk.nu
Na publicatie kan niet meer van deze datum worden afgeweken.

 

Venstertijden straatafsluiting horecagebied


Jozèf Rutten licht het voorstel van het straatteam toe van de straatafsluiting in het horeca-gebied.
De conceptafsluittijden zijn als volgt:

maandag 00.00 – 03.00 en 19.00-24.00
dinsdag 00.00 – 03.00 en 19.00-24.00
woensdag 00.00 – 03.00 en 19.00-24.00
donderdag 00.00 – 03.00 en 19.00-24.00
vrijdag 00.00 – 03.00 en 17.00-24.00
zaterdag 00.00 – 05.00 en 13.00-24.00
zondag 00.00 – 24.00

Deze tijden zijn nog niet definitief.
Het voorstel welke uiteindelijk wordt ingesteld zal periodiek worden geëvalueerd en waar nodig worden herzien.

 

Volgende OndernemersOntmoeting


donderdag 22 maart – Café Kansas
inloop vanaf 18.00 uur, start om 18.30 uur
Wij rekenen op u!

 

Belangrijke infonummers:

 

Meldingen aan de gemeente fixi app
Afvalinzameling afval app
website centrumondernemers www.cmcuijk.nl
website consumenten www.cuijk.nu
Facebook facebook.com/winkelenincuijk

 

 

 

Centrummanagement, de kracht van samenwerken !

Centrummanager:
Clemens Binkhorst

Bezoekadres: (op afspraak)
Kaneelstraat 27b
5431 DV | Cuijk
Postadres:
Postbus 370
5430 AJ | Cuijk

T: 06-55344218


 

Powered by AcyMailing