Nieuwsbrief 04-07-2017

Printen

Bestuurswisseling

Het bestuurslid Horeca, Ronald Zeelen heeft aangegeven, zowel zakelijk als privé, te weinig vrij te kunnen maken om een goed invulling te geven aan zijn bestuursfunctie.
In goed overleg neemt Erwin Poels met ingang van heden zijn plaats in.
Ronald zal wel plaats gaan nemen in de stuurgroep om invulling te geven aan de wens om de “droge” horeca te betrekken bij het Centrummanagement. Ook zal Egbert Barneveld van café  “Goei Volluk”  namens de “natte” horeca zitting gaan nemen in de stuurgroep van het Centrummanagement.


Veiligheidsapp.

Anders Veilig, gewoon even (mee)doen !

De commissie retail/vastgoed /veiligheid is de afgelopen druk geweest met Detailhandel Nederland om samen de nieuwe veiligheids APP op te starten!

Rotterdam en Cuijk zijn de eerste gemeentes in Nederland waar deze App uitgeprobeerd gaat worden.

Inmiddels zijn er al 19 collega ondernemers in het centrum actief met deze App bezig en is er óók (helaas) de eerste diefstal melding met foto geplaatst.

In de aanloop hebben we de Maasburg/ Korte Molenstraat /Molenstraat benadert (40 toezeggingen)
Besloten is om nu óók de andere ondernemers mee te laten doen, heb je interesse stuur dan een mail direct naar app@andersveilig .
Je ontvangt dan oa. een link voor je Android of Apple mobiel om de App gemakkelijk te installeren.
Of loop even binnen bij je straatvertegenwoordiger, hij is op de hoogte en dan doen we het samen!
Han van Oort
Ricardo Wolfs
Marc van Hees  

Belangrijk is dat we wel spoedig allemaal meedoen, anders heeft testen géén enkele zin.
Heb je verder vragen of opmerkingen voor de commissie Retail/Vastgoed/Veiligheid mail dan even naar  centrumontwikkeling@cmcuijk.nl of  bel met René Fransen 06-54315779.


Jaarvergadering

Helaas is het ons niet gelukt om een goede en dus voor U een interessante agenda te maken voor de jaarvergadering die, zoals door het bestuur is op 28 maart j.l. is toegezegd in juni gehouden zou worden. Deze vergadering zal nu in de maand september gehouden worden.

Onderwerp zal in ieder geval dan zijn een presentatie over “de nieuwe winkelstraat” waarbij, met instemming van de aanwezige ondernemers, het bestuur projectmatig verplichtingen in wil gaan. U zult nog nader geïnformeerd worden over de datum van deze vergadering.


Aanpak vitalisering Grotestraat

In de afgelopen maanden is het bestuur door de gemeente regelmatig bijgepraat over de voortgang van de vitalisering.
Vooralsnog zal er gestart gaan worden direct na de kermis.

Op verzoek van de gemeente zal een begeleidingsgroep worden samengesteld om de directe belanghebbenden nauw te betrekken bij het project. Denk hierbij aan ondernemers, straatvertegenwoordiger, wijkraad, schouwburg, St. Martinus parochie. Voor iedere straat zal een dergelijke begeleidingsgroep worden samengesteld.

Namens het Centrummanagement zal Jozèf Rutten zitting nemen in alle begeleidingsgroepen om de continuïteit en standaard uitstraling van alle straten te bewaken.

 

Bestuur Centrummanagement

 

Centrummanagement, de kracht van samenwerken !

Centrummanager:
Clemens Binkhorst

Bezoekadres: (op afspraak)
Kaneelstraat 27b
5431 DV | Cuijk
Postadres:
Postbus 137
5430 AJ | Cuijk

T: 06-55344218


 

Powered by AcyMailing